3D Utrymningsplaner Featured

Ditt hotel sprudlar av färger, former, olika texturer och kontraster – våra 3D-planer ämnar reflektera det.

3D finns överallt idag – i TV-spel, reklam, film och det är dessutom snabbt på väg att bli en standardfunktion i de allra flesta nyproducerade TV-apparater. Och om du tänker efter, så har du säkert svårt att komma på ett GPS-system som inte heller det är utformat i 3D – titta bara på kartorna du har i din smartphone.

Det är nu dags att uppgradera från 2D till 3D. Den naturliga utveckligen från utrymningsplaner i 2D till 3D är redan i full sving, och vi skulle vilja bjuda in dig till att vara delaktig i den processen. Varför du skall överväga att introducera 3D-planen i ditt hotell eller nybygge? Jo, för att 3D-planen är både mer informativ, verklighetstrogen och genererar en snabbare responstid hos betraktaren – och allt detta hjälper till att ytterligare försäkra din gästs säkerhet.

Vad är skillnaden mellan en utrymningsplan i 2D och 3D?

En bildillusion i 3D bearbetas och tydas snabbare av hjärnans syncentra än en tvådimensionell, ”platt”, bild. Detta innebär att betraktaren snabbare kan orientera sig och förstå vart hen befinner sig i relation till utrymningsplanen.

Eftersom orienteringsprocessen kortas ned med en utrymningsplan i 3D kan betraktaren också snabbare lokalisera närliggande nödutgångar, brandsläckare, brandposter, hjärtstartare och annan nödvändig information i ett stressat ögonblick, och därför också spara in på tid som kan vara avgörande i en krissituation.

Våra planer har ett djup som skapas med hjälp av färg, form, kontrast och textur, som gör det lättare att minnas rummets utformning; precis som när du befunnit dig på plats i rummet. Med detta skapar vi en minimalistisk 3D-plan som innehåller all nödvändig info för utrymning. Det är viktigt för oss att våra planer inte innehåller för många detaljer då detta kan ha motsatt effekt på betraktaren. Vi tar endast med det nödvändiga, då vi värnar om att minska betraktarens responstid och inte addera ytterligare stress till en redan stressad situation. Detaljer som exempelvis möbler och badrumsinteriör exkluderas därför.

Dessa informativa och lättförstådda planer underlättar även räddningstjänstens arbete då de endast innehåller den allra mest nödvändiga informationen, och kortar därför ned tid som annars skulle läggas på att sålla bort onödig information.

Vi lever i en tid där den personliga säkerheten står högt i prioritet för den vane resenären, och sättet ni väljer att utforma era uttrymningsplaner på kan bidra till att vinna förtroende och lojalitet hos era gäster.

Valet av design och layout på era utrymningsplaner signalerar att samma eftertanke som lagts på rummets interiör även lagts på dess säkerhet för både gäster och anställda.

Den gäst som checkar in sent på kvällen efter en lång flygresa går ofta direkt till sitt rum, och stannar sedan där. Om brandlarmet skulle gå igång mitt i natten måste den gästen kunna förlita sig på den utrymningsplan som finns inuti hotellrummet, och snabbt kunna orientera sig själv och närmsta utrymningsväg utifrån den. Föreställ dig nu att du och din egen familj stod inför samma stressade situation, vilken typ av utrymningsplan skulle du föredra att ha framför dig?

De tre avgörande fördelarna med utrymingsplaner i 3D är:

  • 3D tillåter betraktaren att omedelbart orientera sig själv i relation till kartan.
  • 3D underlättar informationsbearbetningen för hjärnan vilket leder till att responstiden hos betraktaren kortas ned, vilket i sin tur tillåter ett hastigare agerande i en nödsituation.
  • Har du en gång lokaliserat dig själv på kartan, är det enklare för dig att minnas och upprepa din position för räddningspersonal senare.