Översiktsritningar Featured

Vet dina gäster vart de skall samlas i händelse av en nödsituation?

En översiktsritning visar den närliggande omgivningen runt den aktuella byggnaden och kan också, beroende på ritningens syfte, visa byggnadens position i relation till andra kända landmärken.

Utvalda mötesplatser, parkeringsplatser för bilar eller cyklar och annan relevant information är framhävd med hjälp av små bilder eller symboler för lättare identifiering.

En översiktsritning kan täcka ett stort område eller bara de allra närmsta omgivningarna – möjligheterna är oändliga, och därför kan det vara bra att först bestämma ritningens syfte, och utefter det avgöra dess storlek.

Dessa ritningar kan hänga för sig själva, för att visa upp för gäster och personal hur exempelvis intilliggande gång- och cykelstråk ser ut. Eller så kan de fällas in i de enskilda utrymningsplanerna, för att visa upp vart det är tänkt att återsamlas vid en utrymningssituation. Eller för att visa upp hotellets position i relation till andra kända landmärken.

Vi tillverkar översiktsritningar i både 2D och 3D och kan assistera dig i valet mellan de olika alternativen, beroende på syfte och innehåll kan en design vara bättre lämpad än en annan.