Produkter

Produkter (5)

Fördelar med 3D

De tre huvudsakliga fördelarna med att använda 3D-ritningar är:

  • 3D gör att betraktaren direkt kan orientera sig själv i relation till bilden
  • Hjärnan behöver inte arbeta lika mycket och man tar till sig informationen snabbare, detta gör att man kan reagera snabbare i en nödsituation
  • Lyckas man orientera sig själv en gång så är det enklare att komma ihåg senare

 

The Visual Differences Between A Standard Grid Floor Plan And The Safexit Floor Plan

By Barry J. Bradley, Ph.D. 

When you quickly glance at the two floor plans it is immediately apparent that the Safexit floor plan is much more easily understood than the standard grid floor plan. Why?

The answer is that the enhanced, dynamic, retinal images interpreted by our brain interprets the Safexit floor plan as three dimensional or “3D”, which provides more data for interpretation that leads to a more accurate response during a crisis.

It has to do with how our eyes and brain work to interpolate information.

Our eyes only have two-dimensional retinal images and no special third component for depth perception. This requires an interpretation of our physiological information that leads to useful "perception" by the visual cortex of the brain.

The word Stereopsis refers to our ability to appreciate depth, that is the ability to distinguish the relative distance of objects with an apparent physical displacement between the objects.

Adding perceived depth to an evacuation plan provides a clearer understanding of the object. The nearly 2-inch (6 cm) distance between the two pupils causes us to see two slightly different images of the world. This displacement between the horizontal positions of corresponding images is called binocular disparity. It is probably the most important cause for depth perception.

The amount of the displacement or disparity depends on the relative distance of the objects from the eye. For example, when we are directly looking at the standard floor plan, our eyes project their image onto the two foveae (focus centers) of the retina.

Since the standard 2D floor plan is the same distance to both of our eyes, the flat images have corresponding places on the retinas of the two eyes. This results in our eyes sending the image to the visual cortex of the brain that is then interpreted as a grid of lines and words, but is difficult to understand.

But objects with different distances, such as the Safexit floor plan, are projected onto different parts of the retinas. The reason is the disparity. If disparity of corresponding images on the two retinas is small enough, creating convergence, the visual system can "melt" them to the perception of a three dimensional (3D) object.

So, even though the Safexit floor plan is not 3D, the perception is that of a 3D image, because the images are projected at different locations on the retina. This image is then sent via the optic nerve to the visual cortex of the brain and is then sent to the higher centers of the brain. The information results in integrating our vestibular (or balance center), helping us to become better oriented as to time and place. This is known as spatial awareness and all of this happens within milliseconds.

The dynamic information derived from looking at the Safexit floor plan allows us to become oriented (spatially aware) to where we are in relation to the map on the floor plan much faster. Once we are oriented to where we are within our surroundings, we can more easily locate direction, or location of other important landmarks such as exits.

Color, contrast, shape, and texture are also factors that facilitate visual awareness and ease of recognition. These four factors are used by artists to enhance the image that they wish to portray. It is also these four factors that contribute to giving a picture depth so that it has a 3D-effect.

The Safexit plan utilizes all four factors to enhance the floor plan, making it much more visually enhance than just a white chart with black lines. When viewing colored images, the greater the saturation or brightness of the color relative to its background (contrast), the easier it is to see.

Color also has an effect on visual acuity, because the eyes respond differently to light of different colors both in focusing and on the image striking the retina.

Shape and texture also enhance the depth of the image by bringing more relief to the image. An example of this is seen in the apparent elevation of walls in the Safexit floor plan.

The addition of color, contrast, shape and texture all enhance the Safexit floor plan to create a more dynamic aspect. This further enhances the ability of the eye and brain in more immediately perceiving the information derived from viewing the floor plan.

Contrasting colors are also utilized to delineate various landmarks such as exits, fire extinguishers or other information needed in times of crisis, making them more quickly and easily recognizable.

Summary: How does the Safexit plan improve our response in a crisis?

The information sent to the brain from the eyes when viewing the Safexit floor plan provides a more dynamic image that facilitates faster, easier to recognize and more intelligibly perceptible and useful information than the standard “flat” two dimensional floor plan.

In times of emergency, the Safexit floor plan produces a more rapid interpretation and quicker response to a crisis at hand. Being easier and quicker to understand it lessens the response time for a person to orient themselves as to their location within the facility, the nearest exit, fire extinguisher, defibrillator, fire hose, or other pertinent information they might need.

The well-marked, dynamic, simple-to-visualize, directions would facilitate a faster interpretation of critical information and significantly enhance the response actions in an occasion where time is of the essence.

The bottom line is this: The Safexit plan is a 21st century improvement for evacuations that will significantly help to mitigate the risk of loss.

 

 

References. Fricke TR and Siderov J (1997) Stereopsis, stereotest and their relation to vision screening and clinical practice. Clin Exp Optom. 80: 165-172. Moses RA and Hart WM (1987) Adlerís Physiology of the eye, Clinical Application, 8th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company. Ogle KN (1950) Researches in Binocular Vision. London: Saunders. Schwartz SH (1999)Visual Perception, 2nd ed. Connecticut: Appleton and Lange. WILSON, P. N., FOREMAN, N., and TLAUKA, M.: 'Transfer of spatial information from a virtual to a real environment', Human Factors, 1997, 39, (4), pp.526–531 Campbell, F. W. and Robson, J. G. (1968) ‘Application of Fourier analysis to the visibility of gratings’. Journal of Physiology (London) 4

 

 

 

Brandtekniska ritningar

Det finns många olika sorts brandtekniska ritningar som skiftar i utformandet beroende på syftet med ritningen. Dessa ritningar hjälper t.ex Räddningstjänsten vid insats i en nödsituation eller brandtekniker med kontroll av brandsäkerhetsutrustning. Vi ritar utefter Brandskyddsföreningens rekommendationer i första hand men gör även variationer som utgår från många andra mallar.

Vi jobbar rutinmässigt med denna typen av projekt:

  • Egenkontrollsritningar (SBA)
  • Insatsplaner
  • OR/SR/TUL
  • Avsökningsritningar

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag skapa de ritningar som ni behöver.

 

Översiktsritningar

Vet dina gäster vart de skall samlas i händelse av en nödsituation?

En översiktsritning visar den närliggande omgivningen runt den aktuella byggnaden och kan också, beroende på ritningens syfte, visa byggnadens position i relation till andra kända landmärken.

Utvalda mötesplatser, parkeringsplatser för bilar eller cyklar och annan relevant information är framhävd med hjälp av små bilder eller symboler för lättare identifiering.

En översiktsritning kan täcka ett stort område eller bara de allra närmsta omgivningarna – möjligheterna är oändliga, och därför kan det vara bra att först bestämma ritningens syfte, och utefter det avgöra dess storlek.

Dessa ritningar kan hänga för sig själva, för att visa upp för gäster och personal hur exempelvis intilliggande gång- och cykelstråk ser ut. Eller så kan de fällas in i de enskilda utrymningsplanerna, för att visa upp vart det är tänkt att återsamlas vid en utrymningssituation. Eller för att visa upp hotellets position i relation till andra kända landmärken.

Vi tillverkar översiktsritningar i både 2D och 3D och kan assistera dig i valet mellan de olika alternativen, beroende på syfte och innehåll kan en design vara bättre lämpad än en annan.

2D Utrymningsplaner

Våra utrymningsplaner i 2D är i en klass för sig.

Även om vi starkt rekommenderar användandet av 3D-planer, helt enkelt för att de är bättre lämpade för ändamålet och följer rådande trender, erbjuder vi också planer i 2D. Vi målar gladeligen 2D-planer för alla typer av byggnader, och vi lovar att de är av branschens högsta kvalité!

Vi använder den allra senaste tekniken i produktionen av våra planer, och vi arbetar alltjämt ihop med olika tenkiska instutioner för att försäkra att vårat arbetssätt lever upp till dagens teknikkrav och är så pass effektivt det bara kan bli.

Våra utrymningsplaner i 2D visar tydligt upp alla tillgänliga utrymningsvägar och livräddande brandskyddsutrustning som finns i lokalen. Vi markerar tydligt postioner för larmknappar, brandposter och brandsläckare – allt för att underlätta för betraktaren och möjliggöra ett snabbt agerande.

Det är viktigt för oss att våra planer inte innehåller för många detaljer då detta kan ha en stressande effekt på betraktaren. Vi tar endast med det nödvändiga, då vi värnar om att minska betraktarens responstid och inte addera ytterligare stress till en redan stressad situation. Detaljer som exempelvis möbler och badrumsinteriör exkluderas därför från planerna.

Den minimalistiska designen snabbar på orienteringsprocess och repsonstid, vilket minskar risken för förluster av både liv och egendom.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver mer information eller hjälp.

 

3D Utrymningsplaner

Ditt hotel sprudlar av färger, former, olika texturer och kontraster – våra 3D-planer ämnar reflektera det.

3D finns överallt idag – i TV-spel, reklam, film och det är dessutom snabbt på väg att bli en standardfunktion i de allra flesta nyproducerade TV-apparater. Och om du tänker efter, så har du säkert svårt att komma på ett GPS-system som inte heller det är utformat i 3D – titta bara på kartorna du har i din smartphone.

Det är nu dags att uppgradera från 2D till 3D. Den naturliga utveckligen från utrymningsplaner i 2D till 3D är redan i full sving, och vi skulle vilja bjuda in dig till att vara delaktig i den processen. Varför du skall överväga att introducera 3D-planen i ditt hotell eller nybygge? Jo, för att 3D-planen är både mer informativ, verklighetstrogen och genererar en snabbare responstid hos betraktaren – och allt detta hjälper till att ytterligare försäkra din gästs säkerhet.

Vad är skillnaden mellan en utrymningsplan i 2D och 3D?

En bildillusion i 3D bearbetas och tydas snabbare av hjärnans syncentra än en tvådimensionell, ”platt”, bild. Detta innebär att betraktaren snabbare kan orientera sig och förstå vart hen befinner sig i relation till utrymningsplanen.

Eftersom orienteringsprocessen kortas ned med en utrymningsplan i 3D kan betraktaren också snabbare lokalisera närliggande nödutgångar, brandsläckare, brandposter, hjärtstartare och annan nödvändig information i ett stressat ögonblick, och därför också spara in på tid som kan vara avgörande i en krissituation.

Våra planer har ett djup som skapas med hjälp av färg, form, kontrast och textur, som gör det lättare att minnas rummets utformning; precis som när du befunnit dig på plats i rummet. Med detta skapar vi en minimalistisk 3D-plan som innehåller all nödvändig info för utrymning. Det är viktigt för oss att våra planer inte innehåller för många detaljer då detta kan ha motsatt effekt på betraktaren. Vi tar endast med det nödvändiga, då vi värnar om att minska betraktarens responstid och inte addera ytterligare stress till en redan stressad situation. Detaljer som exempelvis möbler och badrumsinteriör exkluderas därför.

Dessa informativa och lättförstådda planer underlättar även räddningstjänstens arbete då de endast innehåller den allra mest nödvändiga informationen, och kortar därför ned tid som annars skulle läggas på att sålla bort onödig information.

Vi lever i en tid där den personliga säkerheten står högt i prioritet för den vane resenären, och sättet ni väljer att utforma era uttrymningsplaner på kan bidra till att vinna förtroende och lojalitet hos era gäster.

Valet av design och layout på era utrymningsplaner signalerar att samma eftertanke som lagts på rummets interiör även lagts på dess säkerhet för både gäster och anställda.

Den gäst som checkar in sent på kvällen efter en lång flygresa går ofta direkt till sitt rum, och stannar sedan där. Om brandlarmet skulle gå igång mitt i natten måste den gästen kunna förlita sig på den utrymningsplan som finns inuti hotellrummet, och snabbt kunna orientera sig själv och närmsta utrymningsväg utifrån den. Föreställ dig nu att du och din egen familj stod inför samma stressade situation, vilken typ av utrymningsplan skulle du föredra att ha framför dig?

De tre avgörande fördelarna med utrymingsplaner i 3D är:

  • 3D tillåter betraktaren att omedelbart orientera sig själv i relation till kartan.
  • 3D underlättar informationsbearbetningen för hjärnan vilket leder till att responstiden hos betraktaren kortas ned, vilket i sin tur tillåter ett hastigare agerande i en nödsituation.
  • Har du en gång lokaliserat dig själv på kartan, är det enklare för dig att minnas och upprepa din position för räddningspersonal senare.
Subscribe to this RSS feed