• +46 (0)31 - 51 18 00
  • info@safexit.se

OR/SR

Vi har många års erfarenhet av att rita upp orienterings-/serviceritningar och övriga larmritningar. Vi jobbar enligt Brandskyddsföreningens rekommendationer men kan även ordna med ritningar utefter andra regionala standarder.

Vi har många års erfarenhet av att rita upp orienterings-/serviceritningar och övriga larmritningar. Vi jobbar enligt Brandskyddsföreningens rådande rekommendationer (1021:2) men kan även ordna med ritningar utefter andra regionala standarder. Vi har även bra koll på de tidigare rekommendationerna (1021:1) om ni behöver revidera gamla ritningar.